MagazineXtra

Beurs Solar Solutions reflecteert maatschappelijke ontwikkelingen

Tekst: Aribert Guiking

Foto’s: Solar Solutions

Nadat vanwege coronamaatregelen Solar Solutions in januari niet kon doorgaan, staat de beurs nu op de agenda voor 12 tot en met 14 april. Hoewel begin februari nog niet de complete vloeroppervlakte is verhuurd, weet Christian Sparborth, hoofd marketing bij organisator Good! Events & Media, het dan al zeker: “De beurs is gegroeid in de breedte en de diepte.” De beurs lift mee op de toenemende aandacht en populariteit voor zonne-energie en dat is onder meer te zien in de producten en de installatie daarvan: grotere panelen en eenvoudiger (dus snellere) montage. Dat is letterlijk te zien tijdens één van de activiteiten van de beurs, het Nederlands kampioenschap zonnepanelen leggen.

 

Trendrapport

Volgens het eind januari verschenen Nationaal Solar Trendrapport van onderzoeksbureau DNE Research (een zusterbedrijf van de beursorganisatie) liggen er inmiddels meer dan 1,5 miljoen panelen op de daken van Nederlandse huishoudens en daarmee heeft Nederland in Europa de hoogste dichtheid van zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Wereldwijd blijft alleen het zonnige Australië ons voor.

 

Congestie op het net

De groei van het gebruik van zonnepanelen past goed in de ambitieuze plannen van de overheid om meer in te zetten op duurzame energie, maar het leidt plaatselijk en regionaal tot problemen. Wie de kaart van Nederland bekijkt, ziet dat vooral in het noordoosten en de kop van Noord-Holland er congestieproblemen zijn. Juist daar staan veel windmolens of liggen grote zonneparken en nieuwe staan in de planning. Het stroomnet loopt daar tegen zijn grenzen aan en soms wordt dat ‘opgelost’ doordat maar 70 procent van de mogelijke capaciteit wordt aangesloten.

 

Aandacht voor energieopslag

Particulieren hebben daar nu nog nauwelijks mee te maken, maar het kán wel. De meeste consumenten schaffen zonnepanelen aan omdat het direct geld bespaart en indirect geld oplevert vanwege het salderingsprincipe. Omdat je teveel opgewekte stroom aan het net kunt terugleveren, is het nauwelijks interessant om te investeren in opslag van stroom. Volgens Sparborth is dat in België en Duitsland anders. “In Duitsland worden standaard batterijen meegeleverd bij de zonnepanelen en in België gebeurt het ook vaak.” Maar het salderen in Nederland wordt langzaam afgebouwd en daarmee wordt thuisopslag een reële optie. “Hoe de stroom goed te gebruiken en hoe op te slaan wordt interessanter en het segment energieopslag zien wij op de beurs groeien”, aldus Sparborth.

 

Laadpalen

Ook leveranciers van laadpalen zullen zichtbaarder zijn op de beursvloer. Nederland is koploper in het gebruik van elektrische auto’s en langzaam wordt duidelijk dat zonnepanelen op het dak, een laadpaal voor de deur en een batterij in huis een drie-eenheid gaat worden. De eenzijdige aandacht voor stroomopwekking verschuift daarmee naar energieopslag en energiedistributie. ‘Energieopslag is de volgende schakel’, aldus het eerder genoemde trendrapport.

 

Stijgende energieprijzen

Nog wat cijfers uit het rapport. In 2021 was 9,6 procent van de netto elektriciteitsproductie afkomstig uit zonnestroom en daarmee is de zon de grootste categorie van ‘hernieuwbare opwek’ in de elektriciteitsmix. Bij elkaar waren hernieuwbare bronnen afgelopen jaar verantwoordelijk voor 33 procent van de elektriciteitsvraag. In 2020 lag dit aandeel nog op 26 procent. De recentelijk sterk gestegen energieprijzen zorgen nog eens voor een versnelling van de groei van alternatieve energiebronnen en daarmee ligt er een gouden toekomst voor bedrijven die actief zijn in de productie en installatie van zonnepanelen en aanverwante producten.

 

Corona verstoort markt

Toch haperde afgelopen jaar de groei. Los van de hierboven geschetste structurele problemen verstoorde corona de markt. Vanwege lockdowns stonden fabrieken in China soms stil of bleven containers in de haven staan. Door een plotselinge vraag naar allerlei goederen stegen de containerprijzen en daardoor ook de daarin vervoerde goederen. Eenmaal in Nederland gearriveerd, moeten de panelen worden geïnstalleerd. Om snel meters te kunnen maken en efficiënt te kunnen werken, zijn panelen vergroot en worden installatie en montage vergemakkelijkt door handige montagesystemen. Maar hoe kom je aan voldoende installateurs?

 

Tekort aan installateurs

De Nederlandse arbeidsmarkt telt een record aantal vacatures en met name in de technische sector. ABN Amro constateerde in een onlangs verschenen rapport dat de klimaatdoelstellingen van de regering nauwelijks of niet haalbaar zullen zijn alleen al vanwege het ontbreken van personeel om dat ‘technisch’ voor elkaar te krijgen. Installateurs (op diverse niveaus) scoren daarbij hoog in de ranglijst van ‘gezocht’. Ook dat vindt zijn weerslag op Solar Solutions, zegt voorlichter Christian Sparborth. “Recruiters staan ook op de beurs.”

 

Veiligheid

Veiligheid wordt een steeds belangrijker thema. Scope 12 staat voor de inspectie van zonnestroominstallaties en kun je zien als een keuring. Deze is niet verplicht, maar steeds meer verzekeraars stellen dit wel als eis om panelen te kunnen verzekeren. Volgens Spartborth wordt veiligheid ‘steeds belangrijker’ en hij verwijst daarbij naar één van de thema’s van de drie seminars  die tijdens de beurs zullen worden gehouden. Dat zal gaan over safety solutions betreffende de installatie van zonnepanelen. Door de enorme vraag naar zonnepanelen storten velen zich op deze markt en de vraag is of de installateurs altijd de nodige bagage hebben om goed te kunnen werken.

 

Seminars en congressen

Naast de seminars zijn er ook drie congressen tijdens de beurs, verdeeld over de drie beursdagen. Op dinsdag 12 april is er een congres over grootschalige PV-projecten, op de woensdag staat de transitievisie in de praktijk centraal en op de laatste dag is er een congres over verduurzaming in de bouw. Alle congressen worden in de ochtend gehouden. Op de zogeheten Innovations Boulevard worden innovatieve producten getoond, geselecteerd door een deskundige jury.

 

KADERTEKST

Waar en wanneer

De beurs Solar Solutions wordt van 12 tot en met 14 april gehouden in Expo Haarlemmermeer, nabij Schiphol. Parallel hieraan vindt de beurs Duurzaam verwarmd plaats. Zie ook: www.solarsolutions.nl en www.duurzaamverwarmd.nl.

 

Het Nationaal Solar Trendrapport is te downloaden via www.solarsolutions.nl/trendrapport/.

 

Streamer 1:

In 2021 was 9,6 procent van de netto elektriciteitsproductie afkomstig uit zonnestroom

 

Streamer 2:

Het  salderen wordt afgebouwd en daarmee wordt thuisopslag een reële optie

More From My Blog